Zwrot podatku akcyzowego

Burmistrz Wąsosza informuje, że rolnicy, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinni:

 

 

 

w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. złożyć w tut. Urzędzie odpowiedni wniosek, o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do  30 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w  2017 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.