Szkolenie w Płoskach - KRUS

29 marca br. w Płoskach odbyło się szkolenie oraz konkurs bhp dla rolników indywidualnych i osób związanych ze środowiskiem wiejskim z gminy Góra zorganizowane przez PT KRUS w Górze.

Instytucja organizująca szkolenie reprezentowana była przez Annę Kolibek – Kierownik PT KRUS w Górze, Natalię Kornicką – Głównego specjalistę PT.

Celem szkolenia było upowszechnienie wiedzy na temat wypadków i ich konsekwencji w życiu codziennym rolnika oraz popularyzacja tematyki związanej  z zasadami bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym.

Podczas spotkania zostały omówione zasady, których przestrzeganie pozwala zmniejszyć ryzyko wypadków, a także tryb postępowania wypadkowego. Dodatkowo przekazano informację dotyczącą zapobiegania chorobom zawodowym rolników, w tym zapobiegania najbardziej rozpowszechnionej w ostatnim czasie chorobie uznawanej za rolniczą – boreliozie.

Podsumowaniem zdobytej na szkoleniu wiedzy było rozwiązanie testu z zakresu BHP w rolnictwie. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów konkursu, którzy otrzymali nagrody rzeczowe poprawiające bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR we Wrocławiu.

Nagrody zdobyli: Grażyna Tobuch, Daniel Kocur, Janusz Karbowiak.

Na koniec spotkania dla uczestników rozdano broszury prewencyjne KRUS.