Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we Wrocławiu, w imieniu którego działa Placówka Terenowa w Górze serdecznie zapraszają na szkolenie i konkurs dla rolników:

 


Miejscowość: Płoski
Data: 29-03-2017 r.
Godz.: 8:00
Miejsce: świetlica wiejska

 

Tematy omawiane na szkoleniu:

  • zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym ,
  • upadki w gospodarstwie rolnym – to ponad połowa wszystkich zdarzeń wypadkowych,
  • omówienie podstawowych problemów związanych z ubezpieczeniem społecznym rolników (ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia    20 grudnia 1990 roku z późniejszymi zmianami),
  • e-KRUS,
  • BGR 2017.

Sprawdzeniem nabytej wiedzy na szkoleniu będzie test. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody rzeczowe poprawiające bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym, ufundowane przez OR KRUS we Wrocławiu.

 

 

Kierownik PT KRUS w Górze

mgr Anna Kolibek