Drukuj
Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego 2017

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Górze rozpoczyna swoją działalność w 2017 roku w ramach projektu Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego  realizowanego przez: Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych  w ramach otwartego konkursu ofert - dofinansowanego ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Dolnośląską Sieć Doradztwa Pozarządowego tworzy 13 DPK-D  współpracujących ze sobą i obejmujących swoim wsparciem całe województwo dolnośląskie.  

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych z siedzibą w Górze, przy ul. Podwale 24 w pomieszczeniach nieodpłatnie przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Górze i prowadzony przez Fundację Pomocy Szkole im. E. Machniewicza.

Punkt działa  w godzinach

wtorek:    15.00 – 19.00
środa:        9.00 –  15.00

lub po uzgodnieniu telefonicznym nr tel. 604 881 760

 

Zadaniem każdego Dolnośląskiego Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla NGO jest;

 1. wsparcie konsultacyjno-doradcze dotyczące funkcjonowania oraz zwiększania profesjonalizmu organizacji pozarządowych, w tym poradnictwo obywatelskie z zakresu: zakładania i likwidowania organizacji pozarządowych, prowadzenia bieżącej działalności organizacji oraz wspierania współpracy między organizacjami pozarządowymi a instytucjami publicznymi podczas doradztwa stacjonarnego i mobilnego,
 2. aktywizacja i integracja organizacji pozarządowych oraz środowisk lokalnych,
 3. zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/warsztatu lub Forum NGO
 4. promocja Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego,
 5. promocja Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

 

W DPK-D jest prowadzone doradztwo dla aktywnych obywateli i przedstawicieli organizacji pozarządowych w formie stacjonarnej, wyjazdowej, telefonicznej oraz drogą e-mail, dotyczących zagadnień;

 1. pozyskiwania funduszy na działania (źródła krajowe i zagraniczne),
 2. pisania i rozliczania projektów,
 3. sprawozdawczości,
 4. księgowości dla organizacji pozarządowych,
 5. aktywizacji i integracji organizacji pozarządowych oraz środowisk lokalnych,
 6. z zakresu poradnictwa obywatelskiego, w tym: zakładania i likwidowania organizacji pozarządowych, prowadzenia bieżącej działalności organizacji oraz wspierania współpracy między organizacjami pozarządowymi a instytucjami publicznymi.

Planowane jest Powiatowe Forum NGO lub szklenia dla organizacji pozarządowych.

Doradcy DPK-D w Górze