W ostatnim czasie Placówka Terenowa KRUS w Górze wraz z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Górze przeprowadziła kilka szkoleń oraz konkurs bhp dla rolników indywidualnych i osób związanych ze środowiskiem wiejskim  z powiatu górowskiego.  

Instytucje organizujące szkolenie reprezentowane były przez Annę Kolibek – Kierownik PT KRUS w Górze, Natalię Kornicką – Głównego specjalistę PT oraz Jana Rewersa – Kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Górze.

Celem szkoleń było upowszechnienie wiedzy na temat wypadków i ich konsekwencji w życiu codziennym rolnika oraz popularyzacja tematyki związanej z zasadami bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym.

Podczas spotkania zostały omówione zasady, których przestrzeganie pozwala zmniejszyć ryzyko wypadków, a także tryb postępowania powypadkowego. Dodatkowo przekazano informację dotyczącą zapobiegania chorobom zawodowym rolników, w tym zapobiegania najbardziej rozpowszechnionej w ostatnim czasie chorobie uznawanej za rolniczą – boreliozie.

Poruszano także tematy DODR m.in. „Prawidłowe warunki utrzymania zwierząt”, „Wiosenne zwalczanie chwastów w zbożach”.

Na spotkanie zaproszono  lekarza weterynarii Julitę Pałysę – Kierownik Zespołu ds.  zdrowia i ochrony zwierząt, która przedstawiła problem z występowaniem na terenie Polski oraz Dolnego Śląska ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków. Omówiła szczegółowo informacje związane z wirusem i jego rozprzestrzenianiu się oraz opowiedziała  o środkach zapobiegawczych.

Podsumowaniem zdobytej wiedzy na jednym ze szkoleń w Starostwie Powiatowym  w Górze było rozwiązanie testu z zakresu BHP w rolnictwie. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów konkursu, którzy otrzymali nagrody rzeczowe poprawiające bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we Wrocławiu.

Na koniec spotkania dla uczestników rozdano broszury prewencyjne KRUS.

Natalia Kornicka
Główny Specjalista
PT KRUS w Górze