banner informacyjny programu

31 października 2023 r. rusza nabór wniosków w programie „Dolnośląskie Małe Granty”.

Złożyć wniosek może grupa nieformalna - grupa lokalna, w skład której wchodzą min. 3 osoby będące mieszkańcami Dolnego Śląska, które ukończyły 18 lat i jedna z osób musi pełnić rolę lidera grupy. Wniosek należy wypełnić i złożyć w generatorze.

Szczegóły naboru: https://www.malegranty.pl/