uczestnicy spotkania z Burmistrzem Wąsosza

W kwietniu 2023 r. upłynęła kolejna kadencja sołtysów i rad sołeckich.

Tradycyjnie już z tej okazji Burmistrz Wąsosza – Paweł Niedźwiedź oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Wąsosza – Wiesław Stolicki złożyli na ręce sołtysów którzy zakończyli sprawowanie swoich funkcji podziękowania za pracę na rzecz lokalnej społeczności.

 

Podziękowania odebrali:
Mieczysław Hukiewicz - sołtys wsi Drozdowice Wielkie (2007-2023),
Henryk Leśniewski - sołtys wsi Lubiel (2019-2023),
Andrzej Mazur - sołtys wsi Chocieborowice (2015-2023), w imieniu którego była obecna żona.
Oprócz wyżej wymienionych swoje kadencję zakończyli również:
Marek Grygowski - sołtys wsi Kąkolno (2011-2023),
Alicja Kowalczyk - sołtys wsi Wrząca Śląska (2017-2023).

 

Wszystkim Państwu dziękujemy za trud i wytrwałość z jaką działali Państwo w swoich sołectwach, gratulujemy wszelkich osiągnięć. Życzymy powodzenia w realizacji zamierzonych celów zarówno tych zawodowych jak i prywatnych.