banner akcji

Informujemy o uruchomieniu aplikacji publicznej „zgłoś szkodę rolniczą".

Za jej pośrednictwem producenci rolni poszkodowani w wyniku suszy w roku 2022 będą mogli złożyć wniosek o oszacowanie szkód.
Link do aplikacji: https://aplikacje.gov.pl/app/susza

Gmina Wąsosz złożyła wniosek o powołanie komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych do Dolnośląskiego Urząd Wojewódzkiego we Wrocławiu.
Szczegóły w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego Wąsosza, pokój nr 6, tel. 65 543 78 50