Na LIII sesji Rady Miejskiej Wąsosza w dniu 14 czerwca 2023r radni - rozpatrując raport o stanie gminy oraz sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wąsosz, pozytywnie oceniając działalność Pawła Niedźwiedzia - Burmistrza Wąsosza za 2022r. - udzielili wotum zaufania dla Burmistrza oraz absolutorium.

W 2022 roku Gmina Wąsosz zanotowała rekordowy budżet wynoszący 61 mln zł gdzie na zadania inwestycyjne wydana została rekordowa w historii gminy kwota około 20 mln zł głównie na inwestycje drogowe (10 mln ), budowę kanalizacji sanitarnej w Górce Wąsoskiej (2,6 mln), wymianę źródeł ciepła na ekologiczne (2,2 mln), rozbudowę szkoły podstawowej w Czarnoborsku (2,1 mln) i wiele innych.

 

 

was 210623 01

was 210623 01

was 210623 01

was 210623 01

 

K.Sz.