logotyp DIR

Zarząd Dolnośląskiej lzby Rolniczej informuje, iż na podstawie zapisów art. 25 ust. 1. i 2. ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U.2022r., poz. 183) uchwałą Krajowej Rady lzb Rolniczych (KRIR) nr 2/2023 z 22.02.2023r. zarządzono wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

 

Termin wyborów wyznaczono na dzień 24 września 2023r. Uchwała ta wskazuje terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów, które są opisane w załączniku do ww. uchwały. W tym samym dniu KRIR podjęła Uchwałę nr 1/2023 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Pobierz pełną treść pisma