Dziś obchodzimy 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja!

 

 

Uroczyste obchody z okazji uchwalenia Konstytucji 3. Maja rozpoczęły się Mszą Świętą następnie mieszkańcy udali się pod obelisk. Pan Burmistrz wygłosił okolicznościowe przemówienie, następnie delegacje przybyły złożyły wieńce pod obeliskiem na wąsoskim rynku,
W uroczystości udział wzięli: Burmistrz Wąsosza Paweł Niedźwiedź, Sekretarz Gminy Marcin Koziński, Przewodniczący Rady Miejskiej Wąsosza Wiesław Stolicki, Radni gminni i powiatowi, Proboszcz Jan Węgielski, dyrektorzy szkół, zakładów pracy i instytucji, uczniowie i mieszkańcy gminy Wąsosz.
Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją.
Konstytucja 3 Maja stała się jednym z fundamentów polskiej państwowości, a rocznica jej uchwalenia zawsze była okazją do manifestowania patriotyzmu i tożsamości narodowej - zarówno w czasach wolnej Polski, jak i w czasach zniewolenia.

ZPK

 

zpk 040523 01

zpk 040523 02

zpk 040523 03