Wyciąg z ogłoszenia Zarządu Powiatu Górowskiego o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej Powiatu Górowskiego, położonej w m. Kowalowo, gmina Wąsosz.

Pobierz dokument