banner informacyjny

Burmistrz Wąsosza, działając na podstawie art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wąsosz na lata 2023-2030.

 

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu.

Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 20 marca 2023 r. do dnia 20 kwietnia 2023 r. w postaci:

 

1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag.

Formularz dostępny będzie:

- na stronie internetowej Gminy Wąsosz: www.wasosz.eu;

- na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.wasosz.eu/;

- w formie papierowej w Urzędzie Miejskim Wąsosz, ul. Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz.

Wypełnione formularze należy dostarczyć:

- drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

- drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego Wąsosz, ul. Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz;

- lub bezpośrednio do Urzędu Miejskiego Wąsosz, w godzinach pracy Urzędu.

 

2. Wypełnienia ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://forms.office.com/e/aa92ae8Hht ;

 

3. Spotkania konsultacyjnego on-line, przeprowadzonego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione główne założenia Gminnego Programu Rewitalizacji.

Spotkanie odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2023 r. o godz. 16:00.

 

Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 31 marca 2023 r. klikając w podany link: https://forms.office.com/e/fzS2FFkx7i. Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.

Uwagi do projektu Programu można składać do 20 kwietnia 2023 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego Wąsosz.

Poniższe materiały informacyjne zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej Gminy

w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.wasosz.eu/ i stronie www.wasosz.eu oraz dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim Wąsosz, ul. Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz:

• zarządzenie nr 872/23 Burmistrza Wąsosza z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wąsosz na lata 2023-2030,

• formularz zgłaszania uwag,

• projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wąsosz na lata 2023-2030 wraz z załącznikami.

Informacje o konsultacjach społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości:

• na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.wasosz.eu/;

• na stronie internetowej www.wasosz.eu;

• na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Wąsosz, ul. Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz;

• w mediach społecznościowych.

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona stronie internetowej Gminy Wąsosz, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz, na żądanie osób zainteresowanych, udostępnione w siedzibie Urzędu.

Aktualności oraz więcej informacji dotyczących procesu rewitalizacji dostępne są na stronie: www.wasosz.eu.

 

Załączniki do pobrania:

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY WĄSOSZ NA LATA 2023-2030

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Wąsosz na lata 2023-2030

OBWIESZCZENIE Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wąsosz na lata 2023-2030