tekst dokumentu

Przekazujemy do wiadomości Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31.01.2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów wołowskiego, górowskiego i trzebnickiego