W rocznicę powrotu Ziemi Wąsoskiej do Macierzy, Burmistrz Wąsosza - Paweł Niedźwiedź wspólnie ze Skarbnikiem Gminy - Jadwigą Rodziewicz i Radnymi Rady Miejskiej Wąsosza złożyli kwiaty pod obeliskiem na wąsoskim rynku.was 240123 01

was 240123 02