banner projektu

19 grudnia 2022 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy na zadanie pn. ”Rowerowy zaułek - zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Wąsoszu”,

które realizowane jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.