strona US

Chcesz załatwić sprawę w urzędzie skarbowym – nie musisz czekać w kolejce, nie musisz wychodzić z domu.

 

Możesz skorzystać z usług elektronicznych dostępnych na portalu podatkowym https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/

W ten trend wpisują się usługi Urzędu Skarbowego w Górze.

Co oferujemy

Za pomocą e-Urzędu Skarbowego możesz m.in.

 • skorzystać z usługi Twój e-PIT, a zatem złożyć zeznanie roczne PIT;
 • uzyskać informacje o ewentualnym zwrocie w PIT;
 • uzyskiwać bezpłatnie podstawowe zaświadczenia (o niezaleganiu w podatkach, zapłaconym podatku, wysokości dochodu)
 • przekazać pismo do urzędu skarbowego, np. czynny żal (zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego), zawiadomienie ZAW-NR (o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż widniejący w wykazie podatników VAT), wniosek o stwierdzenie nadpłaty;
 • zaktualizować swoje dane, np. adres zamieszkania czy numer rachunku bankowego, dzięki skorzystaniu ze zgłoszenia ZAP-3, dedykowanego osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej;
 • uzyskać informacje o mandatach i jednocześnie je opłacić, podobnie jak i podatki;
 • sprawdzić numer swojego mikrorachunku;
 • skorzystać z aplikacji e-mikrofirma, która umożliwia przedsiębiorcom prowadzenie ewidencji faktur zakupowych i sprzedażowych, a także przygotowanie plików JPK_VAT;
 • zarejestrować się do systemu e-TOLL, służącego do elektronicznego poboru opłat za drogi płatne;
 • złożyć pisma i wnioski w imieniu swojego mocodawcy, jeśli jesteś pełnomocnikiem ogólnym;.
 • otrzymać informacje o aktach notarialnych, których nasz klient był stroną,
 • odbierać korespondencję, jeśli wyrazisz zgodę na doręczanie korespondencji w e-Urzędzie Skarbowym.

Aby zalogować się do systemu najwygodniej jest posiadać zainstalowaną na telefonie aplikację m-Obywatel albo tzw. profil zaufany (bezpieczny podpis elektroniczny) – jest to niezbędne dla bezpiecznego przekazu informacji. Możliwe są także inne sposoby logowania. Założenie profilu zaufanego jest jednorazową czynnością urzędową. Raz wykonana, służyć będzie przez lata do załatwienia różnych spraw urzędowych.

 

Jakie korzyści otrzymujesz dzięki e-US:

 • brak konieczności wizyty w urzędzie skarbowym
 • przyspieszenie załatwienia sprawy;
 • możliwość otrzymywania korespondencji internetowo
 • brak kosztów – unikanie przesyłek pocztowych
 • stały dostęp do historii pisemnej współpracy z urzędem, bez konieczności gromadzenia papierowych wersji dokumentów
 • dostęp do złożonych zeznań podatkowych za kolejne lata
 • brak opłaty skarbowej za zaświadczenie wydawane elektronicznie

Więcej Informacji w zakresie usług dostępnych na e-US uzyskasz pod nr telefonu 65 544-47-32, 65 544-18-72 lub logując się https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/

e-Urząd Skarbowy umożliwia Ci załatwienie wielu spraw online - bez wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu, 24/7