logo wojewoda

Przekazujemy do wiadomości Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.34.2022.AK z dnia 5.10.2022 r.

Pobierz dokument z bip.wasosz.eu