PWiK Sp. z o.o. w Wąsoszu informuje, że na skutek poważnej awarii sieci wodociągowej w miejscowościach Gola Wąsoska i Górka Wąsoska występuje przerwa w dostawie wody, która potrwa do czasu usunięcia awarii.

W związku z powyższym dostawa wody do ww miejscowości odbywa się codziennie wg poniższego harmonogramu:

- w godzinach 8:00 - 9:00 i 16:00 - 17:00 w miejscowości Gola Wąsoska.

 - w godzinach 9:00 - 10:00 i 17:00 - 18:00 w miejscowości Górka Wąsoska.

 

PWIK