Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Wąsosza w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wąsosz.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Miejskiej Wąsosza w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wąsosz, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Pobierz sprawozdanie z konsultacji

Pobierz załącznik do sprawozdania z konsultacji