Urząd Miejski Wąsosza zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Wąsosz.

Projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów obrębów ewidencyjnych gminy Wąsosz znajdują się wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego Wąsosza, Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz, pokój nr 6 i 7 (parter) w godzinach pracy Urzędu, od dn. 31.08.2022 r. do 31.10.2022 r.

 

was 020922