9 czerwca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które wprowadza publiczną aplikację, w której producent rolny po zalogowaniu się do tej aplikacji podpisem zaufanym składa wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych, w których Klimatyczny Bilans Wodny w danym okresie, wskazuje na możliwość spadku plonów w związku z suszą.

 

Aplikacja będzie przyjmowała kolejne zgłoszenia upraw rolnych dokonywane przez tego samego producenta rolnego do zatwierdzenia przez niego wniosku o oszacowanie strat profilem zaufanym. Protokół oszacowania szkód w formie dokumentu elektronicznego będzie automatycznie wyliczał szkody spowodowane przez suszę po zatwierdzeniu przez producenta rolnego ostatniego zgłoszenia upraw rolnych.

Aplikacja SUSZA

Składanie wniosku o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę bez wizyty w urzędzie, dostęp do protokołu podpisanego przez wojewodę, kompleksowa informacja – to funkcjonalności aplikacji Susza.

Aplikacja Susza umożliwia elektroniczne składanie wniosków i zintegrowana jest z kilkoma innymi systemami, dzięki czemu skupia w jednym miejscu niezbędne informacje do weryfikacji wniosków.

Kompleksowe dane i szybka weryfikacja wniosków

Logowanie odbywa się przez Węzeł Krajowy, a wnioski podpisywane są Profilem Zaufanym. Informacje o działkach danego gospodarstwa oraz wydanych decyzjach pobierane są z bezpośrednio z systemu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Instytut Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ) udostępnia aplikacji słowniki i mapowanie kodów upraw, wartości średnich cen i plonów, a Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG) informacje o poziomie suszy dla konkretnych działek oraz konwersji geometrii działek na dane terytowe.
Prosta i szybka obsługa

 

Na aplikację składają się dwa panele. W panelu dla producenta rolnego, rolnik:

*składa wniosek o oszacowanie szkód;
*uzupełnia szczegóły działek należących do swojego gospodarstwa – rozpisuje je na konkretne uprawy, podaje ich powierzchnię i szacunkowy poziom suszy;
*uzupełnia informacje o produkcji zwierzęcej – liczbie zwierząt w gospodarstwie oraz kosztach paszy;
*wskazuje, czy posiada w swoim gospodarstwie uprawy trwałe (sady i inne drzewostany) oraz stawy hodowlane:
*znajdzie kalkulacje lub protokoły oraz informacje o ubezpieczeniu działek.

Po złożeniu wniosku system przelicza wysokość oszacowanych szkód na podstawie danych podanych przez producenta rolnego i tych przekazanych przez IUNG.

Producent rolny otrzymuje w aplikacji zatwierdzony przez wojewodę protokół lub kalkulację, jeżeli wysokość szkód nie przekroczyła 30%.

Docelowo za pomocą aplikacji Susza będzie można złożyć wniosek o pomoc finansową z powodu wystąpienia suszy do ARiMR i otrzymać decyzję w formie elektronicznej.

Link do aplikacji:
https://aplikacje.gov.pl/app/susza/

 

SMSR - System Monitoringu Suszy Rolniczej
Zgodnie z systemem monitoringu suszy rolniczej w Polsce w pierwszym okresie raportowania tj. od 21.03.2022r. do 20.05.2022r. na terenie naszej gminy, na kategoriach gleby I i II zagrożone suszą rolniczą są uprawy:
- zboże jare
- zboże ozime
- truskawki