Przekazujemy apel Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - Wąsosz Spółka z o. o. dotyczący rozważnego korzystania z wody.

 

Szanowni Mieszkańcy! Z powodu nikłych opadów deszczu na terenie naszej Gminy i kraju tegoroczny stan wód gruntowych jest bardzo niski, co ma negatywny wpływ na zasoby ujęć wody eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – Wąsosz Sp. z o.o.

W związku z tym powstają trudności z dostarczaniem wody do domów w wymaganej ilości i pod prawidłowym ciśnieniem.
Mając na uwadze powyższe PWiK - Wąsosz Sp. z o.o. apeluje o rozważne i możliwie oszczędne korzystanie z wody oraz ograniczenie do minimum podlewania trawników i napełniania basenów podczas upałów. Pobór wody do podlewania, czy napełniania basenów może bowiem spowodować, że w danym momencie innym braknie jej do celów socjalno-bytowych.
Prosimy również o zwrócenie szczególnej uwagi na nielegalny pobór wody z hydrantów przeciwpożarowych. Umożliwiają one wypompowanie dużej ilości wody w krótkim czasie, bezpośrednio z sieci wodociągowej. Przypominamy, że samowolny pobór wody z hydrantu jest czynem zabronionym i podlega karze. Dodatkowo, w obecnie panującej sytuacji hydrologicznej, jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na obniżenie ciśnienia wody w kranach w Państwa domach.
Prosimy Państwa o zgłaszanie zaobserwowanych sytuacji pobierania wody z hydrantów lub zauważonych w sąsiedztwie hydrantów nietypowych instalacji (węży przeciwpożarowych, trójników, nakładek, rur, zaworów itp.). Każdą podejrzaną sytuację prosimy zgłaszać: PWiK - Wąsosz Sp. z o.o. (tel. 65 5437 852, 517 169 551), lub policji.
Pamiętajmy o tym, że zgłaszając kradzież wody mamy wpływ na płynność dostarczenia jej tym, którzy uczciwie za nią płacą. Jednocześnie PWiK - Wąsosz informuje, że prowadzi ciągłe działania mające na celu ujawnianie osób nielegalnie korzystających z wody, a w przypadku wykrycia procederu, osoby te muszą się liczyć z konsekwencjami karnymi.
Oszczędzajmy wodę – dla dobra nas wszystkich.

PWIK