16.05.2022 r. dzięki staraniom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przy wsparciu Burmistrza Wąsosza i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej Rady Miejskiej Wąsosza, stanęła pierwsza lodówka społeczna.

Jest to witryna chłodnicza usytuowana na ul. Krzywej 11 w Wąsoszu przy Ośrodku Pomocy Społecznej, a jej działalność będzie podwójnym dobrem zarówno dla osób przynoszących żywność (ochrona przed zmarnowaniem),  jak i dla osób potrzebujących.

 

Trzy główne idee, które będą przyświecać cel funkcjonowania lodówki to:

  1. NIE WYRZUCAJ PRZYDATNEJ DO SPOŻYCIA  ŻYWNOŚCI –  PRZYNIEŚ I WŁÓŻ DO LODÓWKI SPOŁECZNEJ
  2. ZABIERZ JEDZENIE, JEŚLI POTRZEBUJESZ
  3. NIE NISZCZ LODÓWKI – SZANUJ

 

Lodówka społeczna czynna będzie 7 dni w tygodniu od godz. 8.00 do 22.00

Podczas różnych uroczystości takich jak święta, komunie itd., kupujmy znacznie więcej żywności, niż jesteśmy w stanie zjeść. Dlatego też bardzo często niespożyte produkty po prostu wyrzucamy do kosza, powodując tym samym marnowanie jedzenia. Lodówka ma być alternatywą dla osób które chcą zrobić dobry uczynek a jednocześnie nie wyrzucać pieniędzy do kosza.

Według badań które zrealizowano w ramach projektu Programu Racjonalizacji i Ograniczenia Marnotrawstwa Żywności w Polsce szacuje się że prawie 5 mln ton zmarnowanego jedzenia jest wyrzucane rocznie do kosza w domach w całej Polsce, w skali Europy niemal 88 mln ton żywności każdego roku trafia na śmietnik, a w skali całego świata to blisko miliard ton żywności rocznie.

Zasada funkcjonowania naszej lodówki jest bardzo prosta:

Nie potrzebujesz? -  Nie wyrzucaj, podziel się z potrzebującymi
Potrzebujesz? - Poczęstuj się :)

 


 

ZASADY KORZYSTANIA Z LODÓWKI SPOŁECZNEJ:
1. Z lodówki może korzystać każdy, a jej działalność polega na bezpłatnej wymianie produktów spożywczych na zasadzie wzajemnej pomocy (zapełniania i opróżniania lodówki) w zależności od ludzkich potrzeb.
2. Stosuj się do zasad higieny. Korzystaj z rękawiczek ochronnych oraz dezynfekuj ręce.
3. Do lodówki społecznej wkładaj te produkty, które sam chciałbyś dostawać i spożywać.
4. Umieszczane produkty powinny być szczelnie zapakowane, bez śladów pleśni zepsucia, nadgnicia itp.
5. Artykuły spożywcze powinny być przede wszystkim świeże, z przydatnym do spożycia terminem ważności.
6. Przekazuj żywność odpowiednio oznakowaną (w szczególności w przypadku żywności samodzielnie wyprodukowanej, zapewnij istotne informacje dotyczące: nazwy żywności, daty produkcji, wszelkich składników mogących powodować alergię lub reakcje nietolerancji).
7. Korzystanie z produktów umieszczonych w lodowce bierzesz na własną odpowiedzialność.
8. Nie niszcz i nie dewastuj lodówki.
9. Nie zabieraj z lodówki wszystkiego – dziel się z innymi.

PRODUKTY KTÓRE MOGĄ BYĆ UMIESZCZONE W LODÓWCE:
1. Konserwy, słoiki – czyli opakowania zamknięte.
2. Wyroby własne ( np. zupy, ciasta), starannie i szczelnie zapakowane z datą przygotowania oraz opisane.
3. Warzywa, owoce.
4. Pieczywo – odpowiednio zapakowane.
5. Różnego rodzaju sery, jogurty które są oryginalnie zapakowane.
6. Produkty posiadające alergeny – również dokładnie opisane.

PRODUKTY KTÓRYCH NIE WOLNO UMIESZCZAĆ W LODÓWCE:
1. Produktów przeterminowanych, które wykazują oznaki popsucia, poprzez kolor, wygięte wieczka.
2. Produktów już napoczętych.
3. Produktów wymagających mrożenia.
4. Wszelkiego rodzaju mięs surowych.
5. Jaj surowych oraz produktów na ich bazie – majonezów własnej roboty, ciast z masą, różnego rodzaju mas lub kremów podatnych na popsucie .
6. Bezwzględnie alkoholu oraz innych środków tego typu.
7. Produktów sypkich (makarony, ryże, cukier).

 

was 170522 01

was 170522 01