22.03.2022 r.  w Wąsoszu zostanie uruchomiona filia Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego  z siedzibą  w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu.

 

Konsultacje/ wsparcie będą udzielane  w j. polskim pod nr. tel  733 762 778

W Punkcie przeznaczonym za równo dla uchodźców, jak i osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy, można uzyskać wsparcie informacyjne dotyczące:

- wsparcia psychologicznego, w j.polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim dla dzieci, młodzieży i dorosłych dotkniętych wojną, oraz osób zaangażowanych w pomoc dla osób dotkniętych wojną

- informacje dotyczące organizowania schronienia

- informacje dotyczące poradnictwa prawnego (również w j. ukraińskim)

- informacje dotyczące organizacji transportu

-informacje dotyczące  bezpłatnej pomocy psychiatrycznej dla dzieci i dorosłych w j. polskim oraz angielskim

- informacje na temat pomocy niepełnosprawnym uchodźcom

- informacje na temat doradztwa w zakresie legalizacji pobytu

Dyżury Punktu będą pełnione od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 - 13.00.

was 210322 01

was 210322 01

 

 

KP