logotyp informacyjny

Przypominamy, że od jutra na Placu Wolności obowiązywać będzie strefa płatnego parkowania.


Pod koniec listopada Radni Rady Miejskiej Wąsosza opowiedzieli się za wprowadzeniem w Wąsoszu strefy płatnego parkowania. Plac Wolności w Wąsoszu to obszar charakteryzujący się znacznym deficytem miejsc postojowych. Planowana w tym obszarze strefa płatnego parkowania będzie miała na celu zwiększenie rotacji parkujących pojazdów oraz zaniechania procederu długotrwałego zajmowania miejsc postojowych.
W strefie znajdują się dwa parkometry. Będzie w nich można płacić zarówno gotówką jak i kartą. Strefa płatnego parkowania nie obejmuje miejsc postojowych na przeciwko sklepu "Stokrotka".

Stawki:
1) w pierwszej godzinie postoju w wysokości 2,00 zł za godzinę postoju, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas postoju:
a) za pierwsze rozpoczęte 30 minut postoju w wysokości – 1,00 zł,
b) za drugie rozpoczęte 30 minut postoju w wysokości – 1,00 zł
2) za drugą godzinę postoju – 2,20 zł,
3) za trzecią godzinę postoju – 2,40 zł,
4) za czwartą i każdą kolejną rozpoczętą godzinę – 2,00 zł.

 

was 280222 10

was 280222 06

was 280222 06

was 280222 06

was 280222 06