plakat z informacjami o konkursie

W odpowiedzi na liczne sygnały płynące od Kół chcących wziąć udział w Konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP, Kancelaria Prezydenta RP zdecydowała o przedłużeniu terminu przesyłania zgłoszeń do 7 marca br., do godziny 12.00.

Aby wziąć udział w Konkursie należy: – wypełnić kartę zgłoszeniową, – przygotować krótki materiał wideo na temat działalności Koła. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne oraz rzeczowe, w tym korale od Małżonki Prezydenta RP.

 

SZCZEGÓŁY II EDYCJI KONKURSU