logo pomocy Ukrainie

Mieszkańcy gminy Wąsosz, informujemy, że wszystkie działania dotyczące przyjmowania uchodźców są koordynowane przez administrację na poziomie województwa.

 

Na stronie https://pomagamukrainie.gov.pl/  oprócz wszystkich informacji dotyczących pomocy uchodźcom jest również formularz zgłoszenia chęci przyjęcia osób.
Prosimy o korzystanie z formy udostępnionej przez Wojewodę i administrację państwową. W tym przypadku centralne zarządzanie będzie bardziej skuteczne dla potrzebujących.
Jednocześnie informujemy, że sytuacja jest bardzo dynamiczna, stąd wynika niezależna od nas zmiana dotycząca tego zakresu pomocy.


Osoby chętne do przyjęcia uchodźców, proszone są do zgłaszania się przez stronę: www.pomagamukrainie.gov.pl

 

was pomoc U 280222 01