plakat z informacjami o projekcie

CONCEPT CAZ Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu informuje o realizacji projektu nr RPDS.08.03.00-02-0051/20 „Zdobądź samozatrudnienie - zrealizuj marzenia!”,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek pracy, Działanie 8.3 „Samozatrudnienie, przedsiębiorczość praz tworzenie nowych miejsc pracy ”.