Zarządzenie Burmistrza Wąsosza z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza w zamian za dzień świąteczny przypadający 1 stycznia 2022 r.

Pobierz dokument