16 grudnia 2021 r. miało miejsce oficjalne przekazanie radiowozu Komendantowi Powiatowemu Policji w Górze mł. insp. Jackowi Gregorowi.

Podczas uroczystego przekazania radiowozu uczestniczył również Burmistrz Wąsosza - Paweł Niedźwiedź. Gmina Wąsosz wraz z Gminą Góra i Powiatem Górowskim udzieliła wsparcia finansowego, dzięki któremu został zakupiony radiowóz dla górowskich funkcjonariuszy. Uchwałą Nr XXXI/224/21 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2021 rok zwiększono wydatki związane z wpłatą na fundusz policji z przeznaczeniem na dofinansowania zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Górze, w kwocie 20 000 zł.
Ponadto, zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/195/20 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2021 rok, Gmina Wąsosz jako jeden z darczyńców przekazała w tym roku kwotę 55 000 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KP PSP w Górze. 28 grudnia 2021 r. Burmistrz Wąsosza - Paweł Niedźwiedź otrzymał podziękowania z rąk Rafała Kaczmarka - Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP.
Mamy nadzieję, że nowe pojazdy znacząco przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców nie tylko naszej gminy, ale i całego powiatu.

 

was 030122 01

was 030122 02

was 030122 03