Informujemy, że od 1 grudnia 2021 roku obowiązuje zmiana stałej organizacji ruchu drogowego w miejscowości Wąsosz.


Zmianą zostały objęte gminne ulice: 100899 D ul. Kościelna, 100905 odc. ul. Kilińskiego - ul. Kościelna, 100907 D ul. Plac Wolności, 100901 D ul. Krzywa.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

  • ul. Kościelna została drogą jednokierunkową (możliwy wjazd tylko w stronę Placu Kościelnego),
  • ul. Krzywa została drogą jednokierunkową na całym odcinku (możliwy wjazd tylko od strony ul. Kolejowej),
  • na ulicy Krzywej na odcinku od budynku OPS w stronę Placu Kościelnego został wprowadzony zakaz zatrzymywania się i postoju po prawej stronie,
  • na ulicy Kościelnej po stronie prawej wprowadzony bezwzględny zakaz zatrzymywania się i postoju, natomiast po stronie lewej wprowadzono zakaz zatrzymywania się i postoju od godz. 7:00 do godz. 14:00,
  • ponadto umieszczono niezbędne oznakowanie regulujące przedmiotowe zmiany.

 

Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami oraz o stosowanie się do oznakowanie w czasie bezpiecznej jazdy.