broszura informacyjna

Od 08.11.2021r. można składać wnioski o dowody osobiste z drugą cechą biometryczną (oprócz zdjęcia).

W warstwie elektronicznej i graficznej znajdą się w nim nowe elementy - odciski palców i odwzorowanie podpisu właściciela dowodu osobistego.

Nowe rozwiązania pozwalają odpowiednio zabezpieczyć dowody osobiste w świecie, w którym bardzo wiele dokumentów jest fałszowanych.
Rozwiązania dotyczące nowych dowodów osobistych wynikają z dostosowania prawa polskiego do wymogów prawa unijnego. Nowe dowody będą wydawane na 10 lat dla osób powyżej 12. roku życia. I to one będą składały odciski palców.

W związku z wprowadzeniem w Polsce nowych dowodów NIE będzie konieczności obowiązkowej wymiany ważnych dokumentów. Z dotychczasowego dowodu będzie można korzystać do czasu, aż minie jego ważność.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego