plakat informujący o badaniu kontrolnym

W dniach od 12 do 24 listopada 2021 r. odbędzie się badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Celem badania kontrolnego jest ocena jakości danych zebranych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych na losowo wybranej próbie  100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021.

Ankieterzy statystyczni kontaktować się będą z wylosowanymi do badania respondentami wyłącznie z numeru telefonu 22 828 88 88. Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99.