Ogłoszenie o badaniu gruntów

Urząd Miejski Wąsosza informuje producentów rolnych, którzy korzystali z badań na gruntach ornych, ukazujących zakwaszenie (pH), zawartości fosforu, potasu oraz magnezu w glebie, wykonywanych przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą we Wrocławiu, że 26 sierpnia 2016r. o godz. 11.00 w tut. Urzędzie, będzie można oddać próbki gleby do analizy.

Informacja dotyczy producentów rolnych, którzy nie oddali pobranych próbek gruntu do analizy we wcześniejszym terminie.