Urząd Miejski Wąsosza zawiadamia, że po wielu latach starań tutejszego magistratu, nieruchomość po byłym zakładzie produkcyjnym Respom Sp. z .o.o.  z siedzibą w Wąsoszu przy ul. Korczaka jest  możliwa do nabycia w drodze licytacji komorniczej, która odbędzie się 14.10.2021r. o godz. 9.00 w budynku Sądu Rejonowego w Głogowie.

Nieruchomość o łącznej powierzchni 0,7194ha jest zlokalizowana w centrum miasta i posiada duży potencjał inwestycyjny. Nieruchomość jest zabudowana budynkami produkcyjnymi, socjalno-biurowym oraz placem manewrowym. Ponadto przy nieruchomości znajdują się niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej tj. sieci elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjną, gazowa, telekomunikacyjna.      

Dla nieruchomości obecnie nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź decyzji o warunkach zabudowy, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona pod tereny usług komercyjnych.

Szczegóły dotyczące licytacji są zamieszczone w załączonym obwieszczeniu komornika sądowego - POBIERZ DOKUMENT.

Zapraszamy do inwestowania w Gminie Wąsosz.

 

was 150921 04

was 150921 11

was 150921 11

was 150921 11

was 150921 11