W dniach 10-12 września 2021 r. miała miejsce pierwsza wizyta delegacji z Santa Susanna - naszego nowego miasta partnerskiego.

10 września zostało podpisane porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy miastem Santa Susanna a Gminą Wąsosz - zawarte na podstawie Uchwały nr XXXIII/236/21 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy gminą Wąsosz i miastem Santa Susanna (Królestwo Hiszpanii) - POBIERZ TREŚĆ DOKUMENTU.

Partnerskie odwiedziny okazały się także wspaniałą okazją do poznania przez gości gminy Wąsosz i pięknych okolic oraz stolicy Dolnego Śląska - Wrocławia.

 

Zgodnie z podpisanym porozumieniem obie strony będą się troszczyć o rozwój współpracy w dziedzinach, które mają szczególne znaczenie dla ich przyszłości, również w perspektywie tworzenia jednolitego organizmu europejskiego w Unii Europejskiej. Będą to:
- gospodarka,
- kultura,
- sport,
- ochrona środowiska,
- wymiana młodzieży,
- współpraca administracji i instytucji pozarządowych.

 

Współpraca obejmować będzie w szczególności następujące obszary:
-  rozwój wymiany handlowej i gospodarczej,
-  wymiana doświadczeń w zakresie rozwoju gospodarki wolnorynkowej,
- działania na rzecz przeciwdziałania i redukcji bezrobocia,
- wymiana informacji o historii i kulturze obu miast,
- uczestnictwo w imprezach o charakterze kulturalnym i sportowym,
- wymiana informacji i doświadczeń z dziedziny ochrony środowiska naturalnego.
- wymiana grup dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w międzynarodowych obozach młodzieżowych,
- wizyty delegacji przedstawicieli obu miast.
- wymiana doświadczeń związanych ze współpracą z innymi miastami partnerskimi.

 

Przy podpisaniu porozumienia obecni byli przedstawiciele obu miast.

Wąsosz reprezentowali:
Paweł Niedźwiedź - Burmistrz
Marcin Koziński - Sekretarz
Radni:
Wiesław Stolicki
Dariusz Ptak
Jolanta Maślejak
Agnieszka Smektała
Szyjka Robert
Tomasz Skibniewski
Krzysztof Królikowski

Miasto Santa Susanna reprezentowali:
Joan Campolier Montsant - Burmistrz
Silvia Vives
Anna Castandeda.