logo agencji

Niewiele czasu zostało na ubieganie się o wsparcie na modernizację gospodarstw.

 

Do 20 września o pomoc w ramach PROW 2014-2020 mogą ubiegać się rolnicy zainteresowani modernizacją swoich gospodarstw. Wnioski można składać we wszystkich pięciu obszarach wsparcia.Biura powiatowe i oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski w ramach wydłużonego naboru na „Modernizację gospodarstw rolnych”.

Dokumenty można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w biurach. Można to zrobić również przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie –za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.Przypominamy, że w trwającym naborze rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie pomocy we wszystkich obszarach wsparcia, tj.:

−rozwój produkcji prosiąt (obszar A);
−rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B);
−rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C);
−inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanejproduktu (obszar D);
−nawadnianie w gospodarstwie.

Tegoroczny nabór rozpoczął się 21 czerwca.

Do 9 września ARiMR zarejestrowała blisko 4,8 tys.wniosków na kwotę ok.900 mln zł.

Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.gov.pl/web/arimr.

 

Biuro Prasowe
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa
www.arimr.gov.pl