logo dyskusji

Zarządzenie Burmistrza Wąsosza nr 536/2021 w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Wąsosz.

Pobierz dokument