Drukuj

Zarządzenie nr 535/2021 Burmistrza Wąsosza z dnia 1 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert

na realizację zadań publicznych w Gminie Wąsosz w 2021 r. w Otwartych Konkursach Ofert.

Pobierz dokument