zaproszenie do wystawy

Lokalni przedsiębiorcy, Sołectwa, Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia! Już niebawem Dni Wąsosza - serdecznie zapraszamy do wystawienia swoich produktów.

 

4 - 5 września - Stadion Miejski w Wąsoszu
Zgłoszenia przyjmujemy do 30.08.2021 r. - tel. 65 5437936.

ZPK