Komunikat UMW

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu gminy Wąsosz na lata 2016-2032

Program ma na celu usystematyzowanie działań inwestycyjnych gminy Wąsosz w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na najbliższe 16 lat. <POBIERZ>