skan pisma

Przekazujemy informację dotyczącą prac związanych z wykonaniem Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024.