Informujemy, że Burmistrz Wąsosza ogłosił pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 miesięcy części działki nr 520/5 o powierzchni 0,5495 ha z przeznaczeniem na cele sportowe i rekreacyjne oraz na cele prowadzenia małej gastronomii.

Zapraszamy do składania ofert, szczegóły dostępne pod adresem: http://bip.wasosz.eu/strony/7100.dhtml