komunikat DIR

Dolnośląska Izba Rolnicza informuje o zmianach w zasadach składania wniosków o płatności obszarowe.