Zarządzenie Burmistrza Wąsosza w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza w zamian za dzień świąteczny przypadający 1 maja 2021 r. i 25 grudnia 2021 r.

Pobierz dokument