logo DUW

Wydział Informacji o Funduszach Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie: Kontrola na każdym etapie realizacji projektów RPO WD 2014-2020.

Udział jest bezpłatny i odbędzie się w formule on-lineSzkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – EFS oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach PT RPO WD 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące nadchodzącego szkolenia dostępne są na stronie: http://rpo.dolnyslask.pl/bezplatne-szkolenia-dla-beneficjentow-9/.