Drugi rok funkcjonowania Funduszu Sołeckiego w gminie Wąsosz to między innymi kolejne doposażenie placów zabaw.

Nowe urządzenia oraz elementy siłowni napowietrznej wzbogaciły place zabaw w Bełczu Małym, Czarnoborsku, Wiklinie, Wiewierzy oraz Zbakowie Górnym.

Obecnie trwają postępowania, mające na celu wyłonienie wykonawców kolejnych inwestycji w infrastrukturę placów zabaw na terenie naszej gminy.

 

was 150421 01

 

 

was 150421 04

was 150421 04

was 150421 04