Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) odpowiedzą na pytania: ile nas jest, jacy jesteśmy i jak żyjemy.

Informacje o tym będziemy mogli podać w aplikacji spisowej lub podczas rozmowy z rachmistrzem. Przede wszystkim badana będzie sytuacja rodzinna, zawodowa i mieszkaniowa wszystkich mieszkańców Polski. Udzielone odpowiedzi będą bezwzględnie chronione tajemnicą statystyczną.

Formularz spisowy będzie miał jeden wzór dla wszystkich i będzie podzielony na dwie części: osobową i mieszkaniową.

Wykaz pytań do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 znajduje się na stronie internetowej: spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021

 

Więcej informacji znajduje się na stronie spis.gov.pl.

 

was nsp 2021 080321 01