Ze względu na niezbędne prace serwisowe w dniu 19.02.2021 r. zawieszona będzie obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji i Dróg w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

 

Wydział Komunikacji i Dróg
Starostwa Powiatowego w Górze

ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra